WKKGZ

WKKGZ

WKKGZ

Voor klachten kunt u terecht bij CAMCoop (tot 31-12-2022), daarna NIBIG geschilleninstantie. De bij het CAMCoop of NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.