De begeleiding

De begeleiding

De begeleiding:

Als therapeut, coach en mentor help ik mensen zich te ontwikkelen, door zich te  ont-wikkelen.

 De huidige tijd zit vol veranderingen, een soort van “openbarsting” waarbij dingen niet meer zo vanzelfsprekend zijn op het moment dat je dieper kijkt en voelt, al dan niet vrijwillig, soms gedwongen door omstandigheden.

Wat gebeurt er nu eigenlijk met je? Het werk lijkt niet meer te passen, je past als het ware niet meer in de systemen of de systemen passen niet meer bij jou, etc.

Misschien kun je de vinger er nog niet goed opleggen en is het prettig hierover in gesprek te gaan, te sparren over wat je zoal bezig houdt.

Het fundament wordt gelegd door in de begeleiding naar jezelf en het grote geheel te willen kijken met mildheid, begrip en acceptatie en uiteraard goed voor jezelf te zorgen.

Leren om op een andere wijze naar jezelf te kijken en naar hoe jij je verhoudt tot jezelf en de huidige omstandigheden. Vanuit bewuste keuzes meebewegen met dat wat er van je gevraagd wordt. Als jij je bewust bent van wat voor jou echt van belang is en er toe doet, maak je andere keuzes. Je kunt oude dingen die niet meer werken loslaten, stoppen met vechten en meebewegen met dat wat zich aandient in je leven. 

Ander inzicht geef ander uitzicht.

Kortom leren omgaan met een soms chaotische periode in je leven. Dit is een voorbode van groei, een heel natuurlijk proces.  

En omdat ieder mens anders is, is elk traject maatwerk.

“Het gaat in het leven niet om het vinden van jezelf, maar om het creëren van jezelf”