Over Mij

Over Mij

Over mij:

 In 2007 ben ik met Coaching Zwolle gestart. Dat was een logische stap in mijn leven. Vol passie en overgave ben ik ermee aan de slag gegaan en tot op de dag van vandaag ben ik hier met mijn hele ziel en zaligheid mee bezig. Ik ervaar het begeleiden van mensen als bijzonder, boeiend en heel leerzaam.

Ik noem mezelf het liefst een ontwikkelaar. Ik help mensen om zich te ont-wikkelen. Werken vanuit jouw vraagstuk(ken), wat speelt er op dit moment in jouw leven. Het leven vindt in het NU plaats en in het Nu is het “werk” te doen. De huidige omstandigheden zijn snel aan het veranderen en maken het leven nog lang niet eenvoudig.

En dit is ook mijn persoonlijke ervaring. Ik heb heel veel gepraat en diepgaande begeleidingen ondergaan met betrekking tot mijn levensvraagstukken. En dit stopt nooit, vraagstukken blijven komen, het is net het leven. En het mooie is dat het aanzet tot groei en ont-wikkeling. Ik zie het als een heel boeiend proces van meebewegen met wat zich aandient.

Eén ding is zeker… het is goed om samen te onderzoeken wat er zoal speelt in de huidige tijd. Zowel op bewust als op onbewust niveau. Ook dat is mijn eigen ervaring. Ik moet het zelf doen en ik hoef het niet alleen te doen, hoe fijn is dat.

“Je kunt de problemen in je leven niet oplossen met dezelfde soort gedachten als die waarmee je de problemen in je leven hebt geroepen” (Albert Einstein)