Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer website Coaching Zwolle
Coaching Zwolle besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid
en actualiteit van de gegevens op de website.

De kans bestaat dat informatie na verloop van tijd verouderd is, niet meer juist
of niet volledig is. Coaching Zwolle is niet aansprakelijk voor directe of indirecte
schade als gevolg van onjuiste en of onvolledige informatie op de website.

Coaching Zwolle is niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen en / of
andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website,
noch voor andere schadeveroorzakend gebruik van de website.

Informatie die voor u van essentieel belang is dient u op juistheid te verifiëren.
Zonder schriftelijke toestemming van Coaching Zwolle is het niet toegestaan
om op de site gepubliceerde informatie geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Coaching Zwolle heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer in te
trekken, te wijzigen en / of aan te vullen.

Coachings- en therapiewerkzaamheden geschieden met in achtneming van de
gedrags- en beroepscode en het klachten reglement van de VIV en RBCZ en WKKGZ