Communicatie

Communicatie

Graag nodig ik je uit voor deze workshop.

In deze workshop gaan we in op hoe onze innerlijke beleving in elkaar zit, welke elementen een rol spelen, hoe hun onderlinge relatie is en wat de uiteindelijke effecten zullen zijn.

Er is een serie technieken ontwikkeld, die praktisch toegepast kunnen worden op vele gebieden. Gedacht kan worden aan persoonlijke groei, relaties, gezondheid, carrière, werksituaties zoals gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven, dienstverlening en uiteraard in coaching.

Eén van de technieken is bijvoorbeeld NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Achter deze techniek gaat een filosofie schuil, die is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen, oftewel bepaalde overtuigingen die de waarneming van de wereld kunnen veranderen.

Het op bewust niveau veranderen van negatieve emoties is niet eenvoudig omdat er onbewuste processen aan ten grondslag liggen. Door analyse van deze onbewuste processen en het creëren van extra keuzemogelijkheden wordt het mogelijk om nog meer kwaliteit aan je bewuste en onbewuste processen toe te voegen